BLOG

HP WEB ART | PROFESIONALNO, ODGOVORNO

Dizajn web sajta

Angular - Priručnik za izgradnju dinamičkih web aplikacija

Angular je moćan i sveobuhvatan JavaScript okvir koji se koristi za izgradnju dinamičkih i visoko interaktivnih jednostraničnih aplikacija (SPA). Razvijen od strane Google-a, Angular pruža programerima robustan set alata i konvencija za brzo, efikasno programiranje. Angular se oslanja na TypeScript, nadskup JavaScripta, dodajući statičke tipove i objektno-orijentisane karakteristike za bolju organizaciju koda i lakše održavanje.
Pročitajte više
Dizajn web sajta

Uvod u React.js: Vodič kroz Popularni JavaScript Okvir

React je doprineo razvoju front-end-a svojim uvođenjem komponentno zasnovane arhitekture koja omogućava brz i efikasan razvoj interaktivnih korisničkih interfejsa. Razvijen od strane Facebook-a, React je postao jedan od najpopularnijih JavaScript okvira među developerima širom sveta. U ovom blogu, istražićemo ključne prednosti React-a i odgovoriti na najčešće postavljana pitanja.
Pročitajte više
Dizajn web sajta

Zašto Vue.js? Razumevanje Prednosti

Vue.js je savremeni JavaScript okvir koji je dizajniran da olakša razvoj interaktivnih veb aplikacija i korisničkih interfejsa. Njegova popularnost je eksponencijalno rasla zahvaljujući jednostavnosti, detaljnoj dokumentaciji i fleksibilnosti.
Pročitajte više
Dizajn web sajta

REVOLUCIONARNI FRONTEND RAZVOJ - SNAGA AJAXA

Frontend razvoj je doživeo promenu paradigme sa dolaskom AJAX-a (Asinhroni JavaScript i XML). Ova moćna tehnologija preoblikovala je način na koji kreiramo interaktivne i dinamične veb aplikacije. U ovom blogu, istražićemo osnovne koncepte Ajax-a, njegovu primenu u frontend razvoju, i kako se integriše sa JSON-om.
Pročitajte više
Dizajn web sajta

PHP NAJBOLJI PROGRAMSKI JEZIK ZA WEB DEVELOPMENT?

Web development je jedno od najbrže rastućih područja u svetu informacionih tehnologija, a odabir pravog programskog jezika može imati ključnu ulogu u uspehu projekta. Dok postoje mnogi jezici koji se koriste za web development, mnogi stručnjaci se slažu da je PHP jedan od najboljih izbora. U ovom blogu ćemo istražiti razloge zbog kojih je PHP preferirani jezik u web developmentu.
Pročitajte više